Jiangsu Chengli Electronics Co., Ltd.

Piezoelectric passive buzzer